Prihlásené tímy

Prihlásených tímov: 19

Kapacita turnaja: 16

Počet voľných miest: 0

Počet náhradných tímov: 3


Tím/ Krajina / ID / Štartovné


1. Zlatí Hoši

/Slovensko /Partizánske/ 2024001 /


2. StarBoyZ

/Slovensko /Bratislava/ 2024002 /


3. II. FBC Székesfehervár

/Slovensko /Topoľčany/ 2024003 /


4. Láska niečo stojí

/Slovensko /Trnava/ 2024004 /


5. Jánošíkoví Zbojníci 

/Slovensko /Bratislava/ 2024005 /


6. FBK Žiar nad Hronom Pirátos

/Slovensko /Žiar n.Hronom/ 2024006/


7. Ružoví Panteri

/Slovensko /Topoľčany/ 2024007 /


8. Predators 

/Slovensko /Trenčín/ 2024008 /


9. Moja CREW

/Slovensko /Bratislava/ 2024009 /


10. IBK GALIA

/Slovensko /Žilina/ 2024010 /


11. TOBA United

/Slovensko /Topoľčany/ 2024011 /


12. KŠFM Innebandy

/Slovensko /Bratislava/ 2024012 /


13. WayToWin

/Slovensko /Prievidza/ 2024017 /


14. Gerby

/Slovensko /Trenčín/ 2024014 /


15. Pirañe z chociny

/Slovensko /Topoľčany/ 2024015 /


16. Prírodné Katastrofy

/Slovensko /Bratislava/ 2024016 /
Náhradné tímy: (v prípade že sa niektorý z tímov odhlási, alebo neuhradí štartovné do 3.5.2024, bude nahradený náhradným tímom)

1. Sme tu omylom

/Slovensko /Topoľčany/ 2024018 /


2. Kartel Bošany

/Slovensko /Bošany/ 2024019 /


3. NITRANČANI

/Slovensko /Bošany/ 2024020 /


Štartovné:

– zaplatené

 – nezaplatenéPlatba štartovného:

Suma:

180 €/tím alebo záloha 90€/tím (zvyšok na mieste)

IBAN:

SK6511000000002917654865

Variabilný symbol:

„ID tímu“ (napr. 2024001)

Správa pre príjemcu:

„názov tímu“