Prihlásené tímy

Prihlásených tímov: 16

Počet voľných miest: 0

Počet náhradných tímov: 0


Tím/ Krajina / ID / Štartovné


1. Láska niečo stojí

/Slovensko/ 2023001 /


2. AC Dynamo Typilsi

/Slovensko/ 2023003 /


3. Jagermeistri

/Slovensko/ 2023004 /


4. Starboyz

/Slovensko/ 2023006 /


5. WayToWin

/Slovensko/ 2023008 /


6. Wild West

/Slovensko/ 2023009 /


7. Moja CREW

/Slovensko/ 2023010 /


8. Prírodné katastrofy

/Slovensko/ 2023011 /


9. Predators

/Slovensko/ 2023012 /


10. II. FBC Székesfehervár

/Slovensko/ 2023013 /


11. Kartel

/Slovensko/ 2023014 /


12. IBK Galia

/Slovensko/ 2023015 /


13. Smrťáci

/Slovensko/ 2023016 /


14. Sme tu omylom

/Slovensko/ 2023017 /


15. NITRANČANI

/Slovensko/ 2023018 /


16. Jánošíkovi zbojníci

/Slovensko/ 2023019 /
Štartovné:

– zaplatené

 – nezaplatenéPlatba štartovného:

Suma:

150 €/tím alebo záloha 70€/tím (zvyšok na mieste)

IBAN:

SK6511000000002917654865

Variabilný symbol:

„ID tímu“ (napr. 2022001)

Správa pre príjemcu:

„názov tímu“