Propozície

Miesto konania:

Hala Prašice (v areáli základnej školy v Prašiciach – ulica 1. mája Prašice)


Dátum konania: 

13. – 14.07.2024 (sobota, nedeľa) od 8:30


Organizátori, prihlásenie tímu:

Henrich Klostermann – 0918 164 572

E-mail: info@summercup.sk


Registrácia tímov:

Online registrácia na www.summercup.sk

Dátum: Registrácia bude spustená v piatok 12.4.2024 o 15:00 na stránke www.summercup.sk

Telefonicky, e-mailom


Obmedzenia hráčov na turnaji (extraligové výnimky):

V jednom tíme môžu byť maximálne 3 hráči hrajúci Slovenskú alebo akúkoľvek inú zahraničnú najvyššiu ligu – za extraligového hráča sa považuje hráč ktorý v sezóne 2023/2024 odohral viac ako 3 zápasy v MEX alebo v ktorejkoľvek najvyššej zahraničnej lige

(napr. ak hráč odohral iba 3 zápasy alebo menej v MEX v sezóne 2023/2024, nepovažuje sa za extraligového hráča a na turnaji môže hrať bez výnimky).

Tímy hrajúce extraligu sa na turnaji zúčastniť nemôžu. Turnaj je určený pre amatérskych florbalistov a tímy hrajúce 2. a 1.ligu.


Kapacita turnaja:

Maximálne 16 tímov. Tímy hrajúce extraligu sa na turnaji zúčastniť nemôžu. Turnaj je určený pre amatérskych florbalistov a tímy hrajúce 2. a 1.ligu.


Maximálny počet hráčov v tíme:

15 vrátane trénera (v prípade väčšieho počtu treba vopred nahlásiť organizátorom, kvôli zabezpečeniu medajlí).


Pravidlá:

5+1, Platné pravidlá SZFB


Hrací čas:

2 x 12


Štartovné:

180 € / tím (potrebné uhradiť na účet- každý tím po registrácii dostane priradené číslo ktoré uvedie ako variabilný symbol pri platbe, alebo platba osobne po dohode s organizátormi)


Platba štartovného:

Suma: 180 € / tím

Na účet:

IBAN: SK6511000000002917654865
Variabilný symbol: „ID tímu“ (napr. 2024001)
Správa pre príjemcu: „názov tímu“


Štartovné je potrebné zaplatiť do:

03.05.2024


Termín uzavretia prihlášok:

03.05.2024


Hrací systém:

4 skupiny – každý s každým v skupine (podľa počtu tímov).

Vyraďovacia časť:

1. v skupine postupujú do štvrťfinále

2. a 3. hrajú o postup do štvrťfinále

4. vypadávajú.


Rozhodcovia:

S licenciou SZFB. Delegujú organizátori.


Ocenenia:

1. – 3. miesto: pohár, medajle, diplom.

Individuálne ocenenia: najlepší brankár, najlepší obranca, najlepší strelec, najproduktívnejší hráč.


Tresty:

2 minúty, 5 min., 10 min., ČK

V prípade ČK potrestaný hráč musí uhradiť pokutu 10€, v opačnom prípade hráč nebude môcť nastúpiť v ďalšom zápase.


Súpiska:

Tímy budú súpisky vypisovať na mieste konania. Počas turnaja je možnosť dopísať hráčov na súpisku, ak hráč už nebol na súpiske iného tímu. Vo vyraďovacej časti už na súpisku nemožno pripísať žiadneho hráča.


Ubytovanie:

Tímy, ktoré majú záujem o ubytovanie, si môžu zajednať chatu alebo ubytovanie v chatovej oblasti Duchonka (cca 2km od haly v Prašiciach).

! Každý tím si ubytovanie zajednáva sám !

-Odkazy na ubytovacie zariadenia na Duchonke:

ATC Nová Duchonka

Jazmín Duchonka

Chaty na HAUZI.sk


Organizátor má právo na doplnenie pravidiel pred, aj počas turnaja.