Prihlásené tímy

Prihlásených tímov: 16

Počet voľných miest: 0

Tím/ Krajina / ID / Štartovné


1. FBC HUNTERS Nové Zámky

/SK/ 2020001 / 


2. Zlatí Hoši Z Nagana

/SK/ 2020002 / 


3. Prírodné katastrofy

/SK/ 2020003 / 


4. II. FBC Székesféhervár

/SK/ 2020004 / 


5. FC Krtošina

/SK/ 2020005 / 


6. Moja CREW

/SK/ 2020006 / 


7. Nalej bo vypito

/SK/ 2020007 / 


8. Pirañe z Chociny

/SK/ 2020017 / 


9. Žiar nad Hronom Pirátos

/SK/ 2020019 / 


10. SŽNPŽNP

/SK/ 2020010 / 


11. Dynamo Typilsi

/SK/ 2020011 / 


12. Predators

/SK/ 2020012 / 


13. Pentagon team

/SK/ 2020013 / 


14. IBK Anteaters

/SK/ 2020014 / 


15. Sme tu omylom

/SK/ 2020015 / 


16. WTW

/SK/ 2020016 / Štartovné:

– zaplatené

 – nezaplatenéPlatba štartovného:

Suma:

100 €/tím alebo záloha 50€/tím (zvyšok na mieste)

IBAN:

SK6511000000002917654865

Variabilný symbol:

„ID tímu“ (napr. 2020001)

Správa pre príjemcu:

„názov tímu“